Isytech i Delta Engineering z dumą ogłaszają, że połączyły siły. Isytech, specjalizująca się w opracowywaniu maszyn do powlekania plazmowego, będzie kontynuować prace badawczo-rozwojowe w zakresie procesów plazmowych i wokół nich z korzyścią dla naszych klientów. & Delta Engineering, specjalizująca się w urządzeniach końcowych dla przemysłu formowania z rozdmuchem,

TOP

ZAPOMNIJ SWOJE SZCZEGÓŁY?