Ten kurs jest przeznaczony dla operatorów i inżynierów w fabrykach formowania z rozdmuchem. Celem tego kursu jest próba doskonalenia umiejętności operatora / inżyniera oraz zmniejszenie ilości odpadów i strat produkcyjnych. Zapewni to lepszy wgląd w konkretne problemy, które można napotkać podczas formowania z rozdmuchiwaniem. Ten kurs jest dostępny dla naszych klientów na

TOP

ZAPOMNIJ SWOJE SZCZEGÓŁY?